Što je kapara?

Pronašli ste nekretninu koja po svojim karakteristikama odgovara onome što ste od nekretnine tražili i sada preostaje samo jedno - uplatiti kaparu.

Što je kapara?
Kapara je iznos koji se uplaćuje prodavatelju nekretnine, a njezina svrha je da osigura vašu namjeru o kupnji nekretnine.
Kaparom se tako osiguravaju i kupac i prodavatelj.

Kako se određuje iznos kapare?
Koliki će biti iznos kapare stvar je dogovora, no praksa je da kupac prodavatelju uplati 10% ukupnog iznosa nekretnine.
Sukladno dogovoru, kapara može iznositi i manji, odnosno veći postotak.

Što se dogodi ako se odustane od prodaje/kupnje nekretnine?
Ako prodavatelj odustane od prodaje, dužan je kupcu nekretnine isplatiti dupli iznos kapare.
Ukoliko je kupac taj koji odustane od kupnje nekretnine, novac od kapare ostaje prodavatelju.

Zašto je kapara potrebna?
Kupnja nekretnine, koliko god uzbudljiva bila, nije lak ni jednostavan proces. Kaparom ćete se osigurati da ona nekretnina za koju smatrate da najviše odgovara vama, vaša na kraju i bude.

Pronašli ste svoju priliku? Obratite mi se s povjerenjem!