Uvjeti korištenja

ZNAČENJE IZRAZA SADRŽANIH U OPĆIM UVJETIMA Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja:

Posrednik u prometu nekretnina je agencija Spatium nekretnine d.o.o. agencija za promet nekretnina, OIB: 62525778647, koja ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik).
Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i kao takav zaposlen kod Posrednika (u daljnjem tekstu: Agent).
 Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja Nalogodavca i Treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba).
Nalogodavac, bilo da se radi o fizičkoj ili pravnoj osobi, prilikom potpisivanja Ugovora o posredovanju, treba se izjasniti da li želi da ju Agencija  tj. Posrednik kontaktira, ukoliko se u ponudi Agencije pojavi nekretnina za koju Posrednik smatra da bi odgovarala kriterijima Nalogodavca.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA Nalogodavac potvrđuje da je dobrovoljno stavio na raspolaganje Posredniku svoje osobne podatke, uključivo i OIB, u svrhu sudjelovanja u postupku kupoprodaje nekretnine i radi utvrđivanja nedvojbene identifikacije. Nalogodavac daje izričitu privolu Posredniku da može koristiti njegove osobne podatke u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR skup je propisa koji, uslijed tehnološkog razvoja i globalizacije, želi zaštititi osobne podatke pojedinca, kažu iz AZOP-a. Cilj GDPR-a, dakle, jest omogućiti pojedincu veću kontrolu nad osobnim podacima. Znači, od danas svatko ima pravo u svakom trenutku dobiti informaciju koje podatke neka organizacija o njemu ima te dati privolu da se ti podaci obrađuju ili zatražiti “zaborav” tih podataka. Primjerice, u slučaju elektroničke pošte u kojoj vas netko obavještava da ima vaše podatke i traži vaš pristanak da ih i dalje koristi, vi možete dati svoju privolu, a onda u svakom trenutku zatražiti i da ta organizacija “zaboravi” vaše podatke.