Gradnja kuće u 5 faza

Kupili ste građevinsko zemljište. Zanima vas kako i odakle započeti? Za vas samo pripremili gradnju kuće u samo 5 koraka, od samog početka do realizacije. 

1. Faza: Provjera papira
Prije nego što počinjete s gradnjom, potrebno je provjeriti papire. Ako imate čiste papire, možete definirati površinu, koliko katova i broj soba koji će projektantu olakšati izvedbu projekta jer će s lakoćom moći odrediti izgled i položaj prostorija u kući.
Sve nas to dovodi do ishođenja građevinske dozvole, koja traži nešto opsežniju dokumentaciju. Ona obuhvaća arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, vodovoda i odvodnje, elektroinstalacija, rješenje za sustave grijanja, hlađenja i ventilacije, te usluge geodeta. U nekim slučajevima potrebni su i neki dodatni projekti (npr. elaborat zaštite od požara, geomehanički elaborat i sl.)

2. Faza: Izrada projektne dokumentacije
Sljedeća je izrada projektne dokumentacije za gradnju kuće. Ona započinje izradom idejnog rješenja (prijedlog organizacije, izgleda i položaja kuće) koja traje otprilike mjesec dana ili duže. Nakon toga prelazi se na ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja u nadležni odjel za graditeljstvo(naziv nadležnog odjela nije isti u svim dijelovima države), koji dokumentaciju šalje nadležnim javnopravnim tijelima i komunalnim poduzećima. Nakon toga pristupa se izradi glavnog projekta.

PREPORUKA: izvedbeni projekt i troškovnik za obiteljske kuće nisu obavezan dio projektne dokumentacije, ali su dobra podloga za kvalitetnu gradnju i nadziranje troškova.

3. Faza: Odabir izvođača radova
Sad kreće zanimljiviji dio, odabir izvođača radova. Odaberite izvođača radova u kojeg imate povjerenja. Preporuka, dobre recenzije i cijena su stavke koje mogu biti odlučujuće u odabiru. Na temelju pravomoćne građevinske dozvole i 8 dana od prijave gradilišta - gradnja nekretnine može početi!

4. Faza: Uporabna dozvola
Kad je gradnja završila, potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu. Nju ćete ishoditi u odjelu za graditeljstvo koje vam je izdalo građevinsku dozvolu, a za nju vam je potrebno izvješće izvođača, nadzornog inženjera i geodeta, kao i energetski certifikat. Kako bi se utvrdila usklađenost izgrađene kuće i projekta, potrebno je provesti tehnički pregled na temelju kojeg se dobiva uporabna dozvola. Završni korak je upis kuće u nadležni ured za katastar i u zemljišnu knjigu.

5. Faza: Završna (naljepša) faza
Biranje rasvjete, boje za zidove, namještaj i sve one stvari koje će vašu kuću napraviti domom - i evo ga napokon kraj. Još vas malo vremena dijeli od vašeg prostora i uživanja u istome.